Saturday, 7 May 2011

UNITED WE STAND, SEPARATED WE FALL

Together We Stand, Separated We Fall
Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi hadaana li haaza…… Segala puji dan pujian kita panjatkan kepada Allah kerana telah meletakkan kita di atas JalanNya…

Di atas jalan ini, Dia telah meletakkan dua batu asas:

1. Iman kepadaNya
2. Ikatan kasih sesama manusia


Hanya dengan kedua batu asas ini sahaja, tamadun manusia dapat kekal berkembang dengan maju dan makmur. Kerana yang meletakkan batu asas ini, Dialah juga Pencipta manusia dan seluruh makhluk bumi ini

FirmanNya di dalam surah al-A’raaf ayat 54:
…..Ingatlah.. Mencipta dan Memerintah hanyalah Hak Allah

Saudara-saudara IKRAM yang saya kasihi,

Di atas dua batu asas inilah IKRAM dibangunkan.

Asas pertama
Ahli-ahlinya dididik untuk mencintai Allah dan RasulNya serta mentaati setiap perintah dan laranganNya.
Sepertimana yang diceritakan oleh Syeikh Fathi Yakan di dalam bukunya al-Isti’ab, yang membawa maksud,

..Mereka ini ibarat tepung tepung pilihan, dimasukkan ke sebuah kilang roti, dicanai, diperap, dibentuk serta dimasak sehingga menjadi roti yang dapat memberi manafaat kepada manusia lain….

Asas kedua

Ahli-ahlinya juga digerakkan di dalam aktiviti-aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan.
Semoga dalam usaha untuk menjayakan aktiviti-aktiviti ini, dapat melatih ahli bergerak dalam susunan yang terancang dan teratur.

Firman Allah SWT dalam surah as-Saf ayat 4:

……dalam barisan teratur,bagaikan satu bangunan yang tersusun kukuh.
Rasulullah S.A.W bersabda :

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, bagaikan satu binaan, saling memperkukuh”.

Having U..
Without U…


Saudara-saudara IKRAM yang saya kasihi,

Teringat saya tentang sebuah hadith Rasulullah saw:

Manusia itu seumpama kelompok unta, ada seratus ekor pun, tidak ada yang boleh dijadikan tunggangan.’Maksud Hadith ini ialah bahawa jenis manusia yang berkualiti tinggi yang dapat memberi kebaikan kepada manusia lain, sangatlah sedikit bilangannya.
Lebih-lebih lagi, kebaikan yang dimaksudkan Rasulullah saw itu adalah kebaikan yang menguntungkan kehidupan dunia dan akhirat.

Diharapkan wahai saudara-saudara IKRAM yang dikasihi,

semoga bersegera-segeralah menabur bakti,
menyebarkan cahaya Islam,
demi mendapat redha dan pengiktirafan Allah SWT,
dalam barisan yang tersusun rapi,

berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing

Ma’assalaamah Wa ilal liqa’

KLIK..as-i-was-passing...


No comments:

Post a Comment