Saturday, 10 September 2011

GOOD-BYE DUNIA....forever.. part 4

>>from part 3
Roh orang kafir disoal Munkar dan Nakir..

Kemudian roh itu akan dihumban kebumi.
 Rasul saw membacakan firman Allah swt..surah Al Haj : 31,
"Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka adalah ia seolah2 jatuh dari langit , lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ditempat yang jauh."

Kemudian roh itu dikembalikan kejasadnya, dan datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir, duduk disisinya dan bertanya kepadanya : Siapa Tuhan kamu?
Dia akan menjawab : Aku tak tahu.
Malaikat akan tanya lagi :Siapa manusia yang diutus kepada kamu?
Dia akan menjawab : Aku tak tahu.

Ketika itu akan terdengar satu suara dari langit ...HambaKu ini seorang pendusta! Hamparkan baginya neraka, dan bukakan baginya pintu keneraka.

Maka tiba2 datanglah kepadanya kepanasan dan bahang.. dan kuburnya mula menghimpitnya..hingga berkecailah tulang belulangnya.
Kemudian datanglah kepadanya seorang yang berwajah buruk, berpakaian buruk dan bau yang amat busuk seraya berkata:
Terimalah segala yang mencelakakan kamu! Inilah hari yang pernah dijanjikan kepada kamu!
Dia pun bertanya : Siapa kamu? Wajah kamu adalah wajah yang membawa kecelakaan!
Orang itu menjawab : Akulah amalan jahat kamu !
Maka dia pun memohon : Ya Allah, Janganlah kau datangkan Kiamat itu !
(Hadith riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud...dan disetujui semua golongan ahli sunnah dan ahli hadith)

Dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw telah bersabda,
...adapun sikafir itu, apabila dicabut nyawanya dan setelah dicampak kebumi, akan berkata seisi bumi :
"Kami tak pernah menghidu bauan sebusuk ini."
....Lalu dibawa roh itu kebumi yang paling bawah.

>> bersambung part 5

No comments:

Post a Comment